Kurumsal

Sosyal Sorumluluk

Metin Özcan İnşaat , insana saygı, çevreye duyarlılık prensibini her alanda gözetir ve uyar. İnsana saygı temelinde; işinin ve davranışının her aşamasında mutlu insanlar/toplum oluşturma çabasındadır.

Bunun için ; çalışanlarından tedarikçilerine , müşterilerinden ailelerine kadar tümüyle olan ilişkilerinde memnuniyet coşkusunun oluşması, kurumumuzun temel motivasyon kaynaklarından birisidir.

Metin Özcanİnşaat, toplumsal sorumluluk çerçevesinde de; öğrenci bursları verir ve toplumsal yarar için çalışanlarına katkı sağlar.

Metin Özcanİnşaat, çevre sorunlarına da çok duyarlıdır. Yaptığı tüm işlerinde sürdürülebilirlik anlayışı ile çalışır.